Przejdź do treści
Strona główna » Czym jest mediacja i jak skorzystać z jej usług?

Czym jest mediacja i jak skorzystać z jej usług?

Czym jest mediacja i jak skorzystać z jej usług?

Mediacja to proces, który pomaga stronom w rozwiązaniu problemów. Przeprowadzany jest przez trzecią, niezależną osobę, która nazywana jest mediatorem. Mediator jest bezstronny i nie dąży do wywołania konfliktu pomiędzy stronami. Jego celem jest pomóc stronom w porozumieniu się i osiągnięciu kompromisu, który satysfakcjonuje obie strony.

Mediacja jest odpowiednia w wielu sytuacjach, w których strony chcą znaleźć rozwiązanie problemu, z którym się zmagały. Może to dotyczyć spraw rodzinnych, jak małżeństwo, które chce rozstać się w zgodzie lub spraw sądowych, w których strona chce uzyskać zadośćuczynienie bez konieczności odbycia procesu sądowego. W wielu przypadkach mediacja jest szybsza, tańsza i mniej stresująca niż proces sądowy, ponieważ strony decydują same o rozwiązaniu problemu.

Aby skorzystać z mediacji, najpierw należy znaleźć odpowiedniego mediatora. Mediatorzy są wybierani przez strony lub wyznaczani przez sąd. Odpowiedni mediator powinien posiadać specjalne umiejętności i doświadczenie, aby móc pomóc stronom w rozwiązaniu ich problemu.

Po wybraniu mediatora, strony powinny umówić się na spotkanie z mediatorom. Spotkanie to jest poufne i ma na celu zbadanie problemu i określenie, jak można go rozwiązać. Mediator będzie pytał strony o ich interesy i motywy, ale nie będzie wyciągał żadnych wniosków ani nie będzie dążył do wywołania konfliktu.

Kiedy strony porozumieją się, mediator może sporządzić porozumienie, które będzie wykonane w formie pisemnej. Porozumienie to może zostać wykorzystane w sądzie jako dowód w razie potrzeby. Jeśli strony nie są w stanie dojść do porozumienia, mediator może zalecić inne rozwiązanie, które może pomóc stronom w zakończeniu sporu.

Mediacja jest skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów i jest wykorzystywana w wielu sytuacjach. Jest to szybsze, tańsze i mniej stresujące niż proces sądowy, a strony mają większą kontrolę nad rozwiązaniem problemu. Aby skorzystać z mediacji, strony powinny znaleźć odpowiedniego mediatora i umówić się na spotkanie. Na spotkaniu strony będą mogły wyjaśnić swoje interesy i wspólnie wypracować porozumienie, które będzie zgodne z ich interesami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *